• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Actueel

 

Duizenden bijstandsgerechtigden benadeeld

Geschreven op

Door een fout bij ruim 200 gemeenten is er bij bijstandontvangers met schulden beslag gelegd op meer geld dan wettelijk mag.

 

De zorgaanvraag onder jongeren met ernstige mentale problemen blijft stijgen

Geschreven op

De coronacrisis verergert de al bestaande problemen in de hulp aan jongeren met psychische problemen. Juist nu hebben jongeren met psychische probl...

 

Gemeenten kwaad om uitblijven jeugdgeld

Geschreven op

Gemeenten zijn boos over het uitblijven van het kabinetsgeld om de tekorten jeugdzorg te dichten. Toch vestigen zij hun hoop op de arbitrage, al he...

 

Rechtmatigheid en coronaregels

Geschreven op

Rechtmatigheid is het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Vanwege de coronacrisis verloopt o.a. een deel van de zorgverlening ande...

 

Stemmen met een beperking

Geschreven op

Alle kiezers moeten op een toegankelijke en veilige manier hun stem uit kunnen brengen. Het onderzoek ‘Proef stemmen door mensen met een verstandel...

 

De WRR waarschuwt voor de nieuwe inburgeringswet

Geschreven op

De nieuwe inburgeringswet is een verbetering, maar vult slechts een deel van het beleidsvacuüm rondom migratievraagstukken.

 

Verbetertraject toegang sociaal domein

Geschreven op

De eerste tranche met gemeenten is inmiddels van start gegaan met het Verbetertraject Toegang. Wat motiveert gemeenten om mee te doen aan het project?

 

Extra geld voor leerachterstand

Geschreven op

Kinderen en jongeren hebben door de coronacrisis leerachterstand opgelopen. Deze moet worden ingehaald. Dit kan door kinderen en jongeren de komend...

 

Hulp na toeslagenaffaire

Geschreven op

De Belastingdienst heeft na een half jaar aandringen van gemeenten nu eindelijk een gedeelte van de contactgegevens van de slachtoffers van de toes...

 

Voorstellen voor het gevolg van de kindertoeslagaffaire

Geschreven op

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de ‘herstelaanpak’ van de staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen (...

Advies, detachering en bemiddeling

Opdrachtgevers



Bekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?