• facebook

Actueel

 

De winst van het sociaal domein

Geschreven op

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet het nieuwe kabinet het sociaal domein niet beschouwen als een kostenpost, maar als een i...

 

Inclusieve dienstverlening

Geschreven op

Studenten van de TU Delft ontwikkelden 13 concepten voor inclusieve dienstverlening in opdracht van VNG Realisatie en in samenwerking met gemeenten...

 

Investeren in toegang tot zorg

Geschreven op

Gemeenten zouden niet moeten bezuinigen, maar juist moeten investeren in de toegang tot zorg. Toegangsprofessional kunnen ervoor zorgen dat het bes...

 

Wettelijk onderscheid BKR-registratie

Geschreven op

Alleen als er sprake is van serieuze schuldproblemen mogen burgers worden geregistreerd bij het BKR vinden gemeenten en schuldhulpverleners.

 

Duizenden bijstandsgerechtigden benadeeld

Geschreven op

Door een fout bij ruim 200 gemeenten is er bij bijstandontvangers met schulden beslag gelegd op meer geld dan wettelijk mag.

 

De zorgaanvraag onder jongeren met ernstige mentale problemen blijft stijgen

Geschreven op

De coronacrisis verergert de al bestaande problemen in de hulp aan jongeren met psychische problemen. Juist nu hebben jongeren met psychische probl...

 

Gemeenten kwaad om uitblijven jeugdgeld

Geschreven op

Gemeenten zijn boos over het uitblijven van het kabinetsgeld om de tekorten jeugdzorg te dichten. Toch vestigen zij hun hoop op de arbitrage, al he...

 

Rechtmatigheid en coronaregels

Geschreven op

Rechtmatigheid is het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Vanwege de coronacrisis verloopt o.a. een deel van de zorgverlening ande...

 

Stemmen met een beperking

Geschreven op

Alle kiezers moeten op een toegankelijke en veilige manier hun stem uit kunnen brengen. Het onderzoek ‘Proef stemmen door mensen met een verstandel...

 

De WRR waarschuwt voor de nieuwe inburgeringswet

Geschreven op

De nieuwe inburgeringswet is een verbetering, maar vult slechts een deel van het beleidsvacuüm rondom migratievraagstukken.

Advies, detachering en bemiddeling

Solliciteer nu

< Stuur je open sollicitatie >