• facebook

Actueel

 

Laatste nieuws Wmo en jeugdhulp

Geschreven op

Corona negatieve gevolgen voor mensen die Wmo- of jeugdhulp ontvangen Vanwege corona en de beperkende maatregelen moeten gemeenten goed opletten of...

 

Landelijke compensatieregeling Jeugdzorg moet worden voortgezet

Geschreven op

Omzetgarantie voor jeugdzorgaanbieders moet alsnog worden voortgezet tot in ieder geval eind die jaar, met de mogelijkheid deze ook in 2021 voort t...

 

Verplicht reactietermijn voor schuldeisers

Geschreven op

Binnenkort zullen ook schuldeisers binnen een verplicht termijn moeten reageren op een verzoek voor een schuldregeling.

 

Wachtlijsten en plafonds Wmo

Geschreven op

Een van de maatregelen die de VNG gemeenten adviseert is om een einde te maken aan de ‘run’ van mensen met een hoog inkomen op met name huishoudeli...

 

Forse opgave voor gemeenten

Geschreven op

Misstanden in de leef- en werksituatie van arbeidsmigranten tegengaan heeft een grote impact op gemeenten. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse...

 

Gemeenten hebben juist nu extra geld nodig voor sociale wijkteams en jongerenwerkers

Geschreven op

Juist in de coronatijd zijn sociale wijkteams en jongerenwerkers harder nodig dan ooit. Zij hebben een onmisbare signalerende en helpende functie.

 

Klachten inning eigen bijdragen Wmo en Wlz

Geschreven op

De afgelopen tijd ontving de Nationale Ombudsman klachten over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz. Vanwege de uitbraak van het coronavirus wa...

 

Extra geld voor coronakosten Wmo en Jeugd vastgesteld

Geschreven op

Gemeenten krijgen €26 miljoen extra voor de meerkosten die gemaakt zijn voor de Wmo en jeugdhulp. Dat gebeurt op basis van het onderzoek naar de me...

 

Snellere schuldhulp door collectief schuldregelen

Geschreven op

Om de schuldhulp efficiënter in te richten kiezen steeds meer gemeenten voor collectief schuldregelen. Bijna negentig gemeenten zijn al aangesloten...

 

Noodzakelijke jeugdzorgaanbieders dreigen weg te vallen

Geschreven op

Volgens Jeugdzorg Nederland ligt er een diepe kloof tussen verschillende aanbieders in de jeugdzorgsector. Grote systeempartijen met een breed aanb...

Advies, detachering en bemiddeling

Solliciteer nu

< Stuur je open sollicitatie >