• facebook
 • linkedin
 • linkedin

Vooraankondiging Flexkwaliteit-werkatelier “Verzelfstandiging van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en maatschappelijke accommodaties”

Vooraankondiging Flexkwaliteit-werkatelier “Verzelfstandiging van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en maatschappelijke accommodaties” bedoeld voor beleidsmedewerkers en managers die belast zijn met het beheer en de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed.


Beste relatie,

Hierbij nodig ik u uit voor het werkatelier:

“Gemeentelijk vastgoed en accommodaties optimaliseren door nieuwe gemeentelijke vastgoedorganisatie en andere beheer en exploitatieconcepten”

Voor wie?

 • Als het voortbestaan van veel sport-, zwem-, welzijn -, cultuur-, en multifunctionele accommodaties binnen uw gemeente wankelt, terwijl de inwoners en de politiek wel hoge eisen stellen aan de maatschappelijke waarde ervan.
 • Als u intern nadenkt over de mogelijkheden van in- of extern verzelfstandigen van uw welzijns-, cultuur-, sport-, zwem en multifunctionele accommodaties.
 • Als u de huidige (financiële)situatie van uw gemeente rond maatschappelijk vastgoed wil optimaliseren (herstructurering, vastgoedbeleid, centraliseren afdeling vastgoed, vraag – aanbod vraagstukken e.d.).
 • Als u zich afvraagt of een andere beheer- en exploitatievorm met behoud van sociaal maatschappelijke doelen mogelijk leidt tot lagere exploitatiekosten en daarmee van verlaging van de bijdrage uit algemene middelen (optimaliseren van exploitatie(s), samenvoegen, burgerparticipatie in relatie met beheren en exploiteren) .
 • Als u zich afvraagt of de slagvaardigheid, de effectiviteit, draagvlak wordt vergroot, wanneer u alle uitvoerende werkzaamheden (exploitatie, beheer, onderhoud, sportstimulering e.d.) binnen een zelfstandige organisatie onderbrengt.

Programma
Van de actualiteit (2021) naar de toekomst (2030). Inzicht in de kansen en bedreigingen nu en later, vernieuwende inzichten in mogelijke sturingsmechanismen en inzicht in de verschillende beheer- en exploitatieconcepten. U werkt nauw samen met collega’s van andere, vergelijkbare, gemeenten aan uw en hun uitdagingen. Dit levert een waardevolle aanvulling op uw professionele netwerk op. We staan stil bij vragen als:

 • Hoe pakken we een verzelfstandigingsproces aan?
 • Hoe zorgt u ervoor dat welzijn -, sport -, cultuur – en multifunctionele accommodaties met een zo laag mogelijk financieel maatschappelijk risico én efficiënter kunnen worden geëxploiteerd?
 • Wat zijn de gevolgen van de verschillende beheervormen voor de overheadkosten?
 • Hoe richt ik de noodzakelijke contracten zo in dat juridische en fiscale risico’s waar mogelijk worden uitgesloten?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de accommodaties in mijn gemeente onderscheidend zijn?

Uiteraard gaan we ook in op specifieke andere vragen t.a.v. deze materie die bij uw gemeente leven.

Praktische gegevens
Stefan Rasing van Fit Gezond in Beweging en Huib Fienieg van Fienieg Interm Advies & Coaching verzorgen het interactieve werkatelier.

Datum:
De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Donderdag 2 september van 10.00 – 16.30 uur
 • Donderdag 16 september van 10.00 – 16.30 uur
 • Donderdag 23 september van 10.00 – 16.30 uur
 • Donderdag 30 september van 10.00 – 16.30 uur

Locatie:
Zo centraal mogelijk. Wanneer de Covid-19 maatregelen een fysieke bijeenkomst niet toelaten, zal met Teams het werkatelier digitaal worden verzorgd.

Kosten:
Per persoon slechts € 495 voor de hele dag op locatie. (ex BTW)

Opzet:
Maximaal 12 deelnemers, uit maximaal 6 gemeenten. Alle ruimte om uw vragen aan bod te laten komen. De bijeenkomst zullen zoveel mogelijk bestaan uit vertegenwoordigers van vergelijkbare organisaties: fusie-gemeenten, platteland of stedelijk. Uiterst nuttig voorwerk voor de college-onderhandelingen na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen

Inschrijven
Maak uw belangstelling bekend via info@flexkwaliteit.nl. Via deze inschrijving kunt u ook specifieke vragen, die bij uw gemeente leven, inbrengen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Contact
Wanneer u vooraf vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met:
Stefan Rasing tel: 06 – 42547010 of mail: stefan@fitgezondinbeweging.nl.
Huib Fienieg tel: 06 - 21231548 of mail: info@fieniegadvies.nl.  

U bent van harte welkom!

 

Met vriendelijke groet,

 

Flexkwaliteit,

Dennis PouwelsAdvies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?