• facebook
 • linkedin
 • linkedin

Vooraankondiging Flexkwaliteit-werkatelier

Beste relatie,

Hierbij nodig ik u uit voor het werkatelier: ''Gemeentelijk vastgoed en accommodaties optimaliseren door nieuwe gemeentelijke vastgoedorganisaties en andere beheer en exploitatieconcepten.’’

Voor wie?

 • Als het voortbestaan van veel sport-, zwem-, welzijn-, cultuur- en multifunctionele accommodaties binnen uw gemeente wankelt, terwijl de inwoners en de politiek wel hoge eisen stellen aan de maatschappelijke waarde ervan.
 • Als u intern nadenkt over de mogelijkheden van in- of extern verzelfstandigen van uw sport-, zwem-, welzijn-, cultuur- en multifunctionele accommodaties.
 • Als u de huidige (financiële) situatie van uw gemeente rond maatschappelijk vastgoed wilt optimaliseren (herstructurering, vastgoedbeleid, centraliseren afdeling vastgoed, vraag – aanbod vraagstukken e.d.).
 • Als u zich afvraagt of een andere beheer- en exploitatievorm met behoud van sociaal maatschappelijke doelen mogelijk leidt tot lagere exploitatiekosten en daarmee van verlaging van de bijdrage uit algemene middelen (optimaliseren van exploitatie(s), samenvoegen, burgerparticipatie in relatie met beheren en exploiteren).
 • Als u zich afvraagt of de slagvaardigheid, de effectiviteit, draagvlak wordt vergroot, wanneer u alle uitvoerende werkzaamheden (exploitatie, beheer, onderhoud, sportstimulering e.d.) binnen een zelfstandige organisatie overbrengt.
 • Als u overweegt om te verbouwen, nieuw te bouwen, infrastructuur aan te passen wat zijn dan in de huidige tijd de aandachtspunten, belangrijke indicatoren om een juiste afweging te maken projecten te starten, continueren en/of te stoppen.

Programma

Van de actualiteit (2022) naar de toekomst (2030). Inzicht in de kansen en bedreigingen nu en later, vernieuwende inzichten in mogelijke sturingsmechanismen en inzicht in de verschillende beheer- en exploitatieconcepten. U werkt nauw samen met collega’s van andere, vergelijkbare, gemeenten aan uw en hun uitdagingen. Dit levert een waardevolle aanvulling op uw professionele netwerk op. We staan stil bij vragen als:

 • Hoe pakken we een verzelfstandigingsproces aan?
 • Hoe zorgt u ervoor dat welzijn-, sport-, cultuur- en multifunctionele accommodaties met een zo laag mogelijk financieel maatschappelijk risico en efficiënter kunnen worden geëxploiteerd?
 • Wat zijn de gevolgen van de verschillende beheervormen voor de overheadkosten?
 • Hoe richt ik de noodzakelijke contracten zo in dat juridische en fiscale risico’s waar mogelijk worden uitgesloten?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de accommodaties in mijn gemeente onderscheidend zijn?
 • Hoe pakt u een harmonisatie aan m.b.t. binnen- en buitensport op openbare speelplaatsen?
 • Welke rol in de gemeente wilt u vervullen m.b.t. het maatschappelijk vastgoed? (inrichting van uw organisatie)
 • Hoe richt u uw herstructurering en/of bouwprojecten in de huidige tijd optimaal in?
 • Welke aanbestedingsvorm is voor uw aanpak optimaal?

Uiteraard gaan we ook in op specifieke andere vragen t.a.v. deze materie die bij uw gemeente leven. U wordt ruim van tevoren gevraagd uw specifieke vragen aan te leveren zodat we uw casuïstiek in dit werkatelier kunnen behandelen.

Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te mailen naar: info@flexkwaliteit.nl

U bent van harte welkom!Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?