• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Verbetertraject toegang sociaal domein

De eerste tranche met gemeenten is inmiddels van start gegaan met het Verbetertraject Toegang. Wat motiveert gemeenten om mee te doen aan het project? Wat zijn de ambities en vraagstukken waar ze mee aan de slag gaan?

Eind oktober zijn de eerste gemeenten gestart. En begin februari startte een volgende groep. In totaal doen ruim 20 gemeenten nu mee aan het Verbetertraject Toegang. In april start alweer de derde groep.

Ambities

Pogrammaleider Anita Peters van Movisie maakte de balans op. Zij constateerde, samengevat, 3 ambities bij de deelnemende gemeenten:

  • Het betrekken van inwoners bij het verbeteren van de toegang
  • Meer gebruik maken van de sociale basis
  • Integraal werken

Gemeenten vinden het in toenemende mate belangrijk om inwoners te betrekken bij gemeentelijke processen. Het perspectief van de inwoner brengt de menselijke maat in beeld.

Verbeteren van de toegang

Uit intakegesprekken blijkt dat gemeenten druk bezig zijn om een beeld te krijgen van de wensen van inwoners. Dit doen ze zowel door gebruikt te maken van eerdere onderzoeken als in combinatie met gesprekken met inwoners. De toegangsscan, die in dit project wordt gebruikt, vinden gemeenten ook interessant. Het biedt hen de gelegenheid om mét inwoners het gesprek te voeren over wat er beter kan en wat er al goed gaat.

Kennis over de sociale basis

Gemeenten constateren dat hun professionals als eerste geneigd zijn om een oplossing te zoeken in de sfeer van maatwerk. Er kan meer vanuit de sociale basis, is de veronderstelling. Nu wordt er soms té zware ondersteuning ingezet, dat is niet alleen kostbaar, maar ook niet altijd nodig.  Achterliggend zien de gemeenten voor zich dat een betere verbinding en benutting van de sociale basis de bureaucratie vermindert en de hulp laagdrempeliger maken.

Samenhang en afstemming

Gemeenten willen meer samenhang en afstemming tussen de verschillende domeinen. Zodat de inwoner er geen last van heeft dat voorzieningen met andere wetten en regels te maken hebben. Het betekent ook dat je vanuit een zelfde visie werkt. En dat de professional kennis heeft van die verschillende regels en weet hoe daarmee om te gaan.

Meer informatie:

 

 Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?