• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Van loondienst naar zelfstandig adviseur

Van loondienst naar zelfstandig adviseur

Wil Kersemakers heeft een ruime ervaring opgedaan in diverse managementsfuncties bij meerdere  gemeenten. Daarnaast heeft hij interim opdrachten uitgevoerd bij onder andere Museum Orientalis als directie-adviseur en bij Multifunctioneel Zorgcentrum de Buurderij als projectleider.

Wil stopte bij de gemeente West Maas en Waal omdat hij zich meer wilde richten op de inhoudelijke kant van het sociaal domein en graag mensen inspireert en enthousiasmeert. Hij is het beste in zijn element als hij als bruggenbouwer beleidsontwikkeling en uitvoer bij elkaar kan brengen. Hij ging daarom in gesprek met Dennis Pouwels, die hij al jaren kent, en werkt nu als zelfstandig adviseur via Flexkwaliteit.

Van loondienst naar zzp
Wil staat helemaal achter zijn keuze om van loondienst naar zelfstandig ondernemer over te stappen. Het risico, even geen werk, weegt niet op tegen de vele voordelen. Hij vindt het geweldig dat hij nu zoals hij het zelf noemt: in meerdere keukens kan meekijken, zijn “wijsheid” kan delen maar zelf ook nieuwe ervaringen opdoet. Bij de gemeente Zaltbommel monitort en rapporteert hij onder andere over de voortgang van de welzijnsagenda. Onderdelen hiervan zijn het onder de aandacht brengen van de subsidieregeling “Goed idee doe er iets mee”, het onderzoeken en opzetten van de inclusieve dagactiviteit en het gebiedsgericht werken in samenwerking met de afdeling Leefomgeving.

Werkwijze
Tijdelijk werken is volgens Wil een andere manier van werken. Bij elke opdracht onderzoekt hij hoe de organisatie in elkaar steekt en hoe hij de verbindende factor kan zijn. Als hij als adviseur bij een gemeente start, begint hij niet met het lezen van de vele ambtelijke stukken, die voor hem klaarliggen. Wil vindt dat hij daarmee kostbare tijd verliest. Voor Wil is communicatie cruciaal. Hij gaat liever in gesprek met de manager, de wethouder de (senior)beleidsmedewerker en overige betrokkenen. Met een directeur van een welzijnsinstelling is hij bijvoorbeeld door een probleemwijk gewandeld en heeft hij een dorpshuis bezocht. Zo kan hij zelf de situatie zien en beoordelen. Door de verschillende contacten krijgt hij een breed beeld. Hij kan direct vragen stellen, brainstormen, voorstellen doen en oplossingen aandragen. Wil meldt dat een nieuw idee niet altijd heel revolutionair hoeft te zijn. Soms is men gewend om in bepaalde patronen te denken en dan is het goed dat hij als buitenstaander zijn inzichten kan delen die kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden.

Ervaring
Wil merkt dat hij dit werk met zo veel plezier kan doen omdat hij nu op zijn 60-ste heel anders in het leven staat dan toen hij 30 jaar geleden als beleidsmedewerker begon. Hij relativeert meer, gaat anders met mensen om, kan terugvallen op zijn ervaringen en punten en komma’s zijn voor hem minder belangrijk geworden. Linksom of rechtsom, het gaat er om dat het doel wordt behaald.

Hij ziet aan jonge beleidsmedewerkers dat ze heel gedreven zijn maar ook behoudender. Hij herkent zichzelf daarin toen hij startte met zijn carrière. In de beginjaren kun je je soms te veel vasthouden aan regels en beleid. Als er bijvoorbeeld subsidie is voor één pilot en die pilot is goed gegaan dan adviseert Wil om de pilot uit te breiden. Wat goed gaat, zet je voort, ook als is daar in de eerste instantie geen budget voor. Daar gaat hij dan over in gesprek met de wethouder. Hij merkt dat zijn ideeën en aanpak bij de (jongere) beleidsmedewerkers aanslaan.

Vrijheid-Liberté
Het nieuwe werken geeft hem veel vrijheid. Wil heeft een huis in Frankrijk gekocht en woont nu deels in Frankrijk en deels in Nederland. Zijn werk gaat in Frankrijk, via telefoon of teams en in Nederland, face to face gewoon door. “Het gaat om de aard van het gesprek en niet met welk communicatiemiddel je het gesprek voert. En mocht het nodig zijn, dan neem ik de TGV om bij een overleg zelf aanwezig te zijn”, aldus Wil.

Conclusie
Wil concludeert dat hij het heerlijk vindt om in deze fase van zijn leven als vliegende kiep voor mensen de verbindende schakel te zijn en hen te begeleiden op “zijn” sociaal domein.Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?