• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Doorontwikkeling Team Sociaal West Betuwe

Erik Ottens is van december tot en met augustus via Flexkwaliteit ingehuurd als 2e teamleider van team sociaal bij de gemeente West Betuwe. Tot het einde van het jaar blijft Eric meehelpen aan de nieuwe inrichting van het team.

Taken Team Sociaal
Team sociaal is verantwoordelijk voor alle vragen op het sociaal gebied van de inwoners van West-Betuwe. Het team is ontstaan in 2019 na fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en heeft een brede opdracht. Team sociaal is verantwoordelijk voor uitvoering Jeugd en WMO, schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening en budgetcoaching, begeleiding mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijzonder bijstand en energietoeslag. Naast onderzoeken en indiceren biedt het team ook zelf ondersteuning en werkt het mee aan verbinding met het voorveld en preventie.

Doorontwikkeling Team Sociaal
In 2021 is een project doorlopen om het team verder door te ontwikkelen, waarin met name is gewerkt aan de basis op orde. Vervolgens was het aan de teamleiding om de uitkomsten te gaan benutten en te zorgen voor borging. Mede hiervoor werd de teamleiding tijdelijk verstrekt. Daarnaast was het team inmiddels gegroeid naar circa 45 medewerkers en was met de bestaande werkwijze dit te veel voor 1 teamleider.

Werkwijze Erik
Erik werkt vanuit zijn brede praktijkervaring en theoretische kennis nooit vanuit een standaardplan en redelijk organisch; hij is altijd op zoek naar de kracht in de organisatie om daarmee van binnenuit te verbeteren.

Als externe brengt hij vooral energie, nieuwe beschouwing en pakt hij mee aan. Erik is geen verandermanager die wel even komt vertellen hoe de organisatie het moet gaan doen. Hij helpt mee beweging te creëren of te versterken; het echte resultaat wordt door de organisatie zelf bepaald. Met de teamleider is onder de noemer ‘samen en in samenhang’ vooral geïnvesteerd in meer overzicht en verbinding. In de 1e helft van 2022 is hierdoor meer rust ontstaan en zijn de uitkomsten van het project geïmplementeerd.

Nieuwe inrichting Team Sociaal
In juni is op basis van een onderzoek door onafhankelijk organisatieadviseur een advies uitgebracht voor een meer robuuste inrichting van het team. Hierin wordt onder andere geadviseerd om in vakteams te gaan werken, de eigen ondersteuning scherper af te bakenen en te investeren in een hulpstructuur ter ondersteuning van de teamleiding, begeleiding van de medewerkers en inzet voor ontwikkeling. Tot het einde van het jaar helpt Erik nu nog mee als adviseur om daar mede vorm aan te geven.Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?