• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Review Gemeente Heumen

Anke van Eijken is afdelingshoofd Sociale Leefbaarheid bij de gemeente Heumen. Eind 2021 was zij op zoek naar een tijdelijke beleidsmedewerker sociaal domein en zocht contact met Dennis Pouwels van Flexkwaliteit. Ze werkt graag met Dennis samen omdat hij zich altijd in de situatie inleeft, meedenkt, doorvraagt én snel de juiste persoon op de juiste plek kan plaatsen. Ook deze keer slaagde hij erin om een ervaren adviseur, Jacco den Hartog in te zetten.

Anke heeft Jacco ervaren als een fijne medewerker, die graag zijn afspraken nakomt, flexibel is en deskundig op het gebied van de nieuwe wet inburgering en de participatiewet.

Anke kijkt terug op een prettige samenwerking met zowel Jacco als Flexkwaliteit.Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?