• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Review ABG-organisatie

Piet Sprangers, afdelingsmanager van sociaal beleid binnen de ABG-organisatie vertelt over de samenwerking met Marjolein Lasker en Flexkwaliteit.

De medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. De ABG-organisatie levert alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

Via Flexkwaliteit is Marjolein Lasker voor twee opdrachten bij de ABG-organisatie ingezet. Zij is begonnen als beleidsmedewerker beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarna heeft zij ruim 2,5 jaar als projectleider van het “Koploperproject Cliëntenondersteuning” gewerkt. Met deze tweede opdracht is zij vlak voor de coronacrisis gestart. Piet vindt dat Marjolein als inhuurkracht tijdens deze ingewikkelde werkomstandigheden én met deze specifieke opdracht prima is omgegaan.

Een ABG-breed project levert altijd de extra uitdaging op om de behoeften van de drie gemeenten te borgen in een gezamenlijk project. Daarnaast is er een spanningsveld tussen de verschillende maatschappelijke partijen en interne afdelingen die belang hebben bij het project. Marjolein heeft met haar bedachtzame werkwijze en haar verbindende kwaliteiten goed weten mee te bewegen met de dynamiek binnen het project. Het project is op 1 juni dan ook met tevredenheid afgerond. Piet heeft de samenwerking met Marjolein als erg prettig ervaren.

Piet heeft regelmatig contact met Flexkwaliteit en dan vooral met Dennis Pouwels. Hij is zeer tevreden over de kwaliteit van de ingezette adviseurs.
Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?