• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Rechtmatigheid en coronaregels

Rechtmatigheid is het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Vanwege de coronacrisis verloopt o.a. een deel van de zorgverlening anders dan waar in de regelgeving werd uitgegaan. Dit kan formeel gezien tot onrechtmatigheden leiden.

Vorig jaar stelde de werkgroep rechtmatigheid de notitie ‘Rechtmatigheid en corona-maatregelen in de Jeugdzorg, Wmo en pgb’ met 3 oplossingsrichtingen:

  • Wijziging van de overeenkomst
  • Subsidiebeschikking
  • Finale afrekening

Meer informatieAdvies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?