• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Onderzoeken met dringende adviezen

Hoe voorkom je als gemeente dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een negatieve spiraal van werkloosheid, schulden en eenzaamheid? Het is een van de grootste opgaven voor gemeentes van dit moment.

Onlangs verschenen er 3 rapporten van onderzoekers die op zijn gingen naar ervaringen en aanbevelingen vanuit wijken zelf.

 

Onderzoek 1

Een grote groep mensen uit deze wijk maakt geen gebruik (meer) van het aanbod van verschillende instanties in de wijk. Instanties zoals jongerenwerk, hulpschuldverlening, woningcorporaties en gemeentelijke loketten worden vermeden. Uit onderzoek blijkt dat inwoners mee ruimte willen om af en toe buiten ‘de lijntjes’ te kunnen kleuren, zodat zij als inwoner weer centraal staan in plaats van het werken volgens een systeem.

 

Onderzoek 2

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek naar leefbare steden en veerkrachtige wijken is dat het oplossen van alleen de deelproblemen in wijken – woningen bouwen, overlast aanpakken, schulden saneren – niet  genoeg impact heeft. Bewoners raken nu verstrikt in de veelheid loketten en regelingen. Om de groeikracht van de wijk te versterken zouden er luisterloketten in de wijk, een taskforce ontschot en wijkinnovatiebedrijven moeten komen.

 

Onderzoek 3

Uit een online dialoog tussen non-profit organisaties, bedrijven, gemeenten en andere overheden blijkt dat samenwerken over grenzen en domeinen heen nog tekort schiet, terwijl dat juist nu zo belangrijk is om tot andere werkwijzen en nieuwe oplossingen te komen. Dat betekent voor gemeentes dat ze in moeten zetten op een meerjarige aanpak en dus niet op projectencarroussels.

 

Meer informatie

Alle rapporten zijn te vinden op het kennisplatform: https://wijkwijzer.org/actueel/onderzoek

Alle onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht va het ministerie van BZK, als onderdeel van een verkenningsfase van het interbestuurlijk programma Leefbaarheid en Veiligheid.

 Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?