• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Nationaal Programma Onderwijs gemeente Nijkerk

 

 

Niek Bouman is eind april 2022 via Flexkwaliteit begonnen als projectleider gemeentelijke NPO middelen bij de gemeente Nijkerk. De afkorting NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Het Rijk heeft extra middelen (€ 8,5 miljard waarvan € 346 miljoen voor gemeenten) ter beschikking gesteld om de huidige generatie leerlingen en studenten alle kansen te bieden op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. De maatregelen zijn gericht op:

  • herstel én ontwikkeling van het onderwijs
  • het inhalen én compenseren van vertraging
  • het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben

Opdracht gemeenten
Gemeenten hebben in dit nationaal plan een belangrijke rol toebedeeld gekregen om vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te stimuleren. Dit doen zij in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg en maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld jongerenwerk en bibliotheken.

Opdracht Niek
De gemeente Nijkerk heeft een kader gesteld en organisaties hebben subsidieaanvragen kunnen indienen. Daar is veel gebruik van gemaakt. Niek is binnengekomen op het moment van beoordelen. Vaak was er nog wel extra duiding nodig en dus contact met aanvragers. Nu Corona op zijn retour is en fysiek contact weer mogelijk is, vindt hij het belangrijk om voor deze gesprekken de organisaties zelf te bezoeken in plaats van hen te ontvangen op het gemeentehuis. “Een kleine moeite die altijd gewaardeerd wordt en daarmee zorgt voor verbinding” aldus Niek.

Doelstelling
Eén doelstelling van Niek was dat nog vóór de zomervakantie duidelijk moest zijn waar de gemeente Nijkerk de middelen aan zou besteden. Dit is gelukt tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. Natuurlijk is het belangrijkste dat activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van kinderen en jongeren in Nijkerk. Een goede basis is hiervoor gelegd en Niek bouwt vanuit de gemeente samen met betrokkenen vanuit het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties deze basis verder uit.

Hoe verder
De aandacht gaat nu uit naar monitoring van de uitvoering en financiën. Er moet veel geschakeld worden met partijen waarbij naast kennis over het onderwerp, een goed proces met intern en extern betrokken van groot belang is. Juist die combinatie maakt deze opdracht uitdagend en daarmee passend voor Niek. Zo kan hij bijdragen aan actuele maatschappelijke thema’s zeker als het gaat om de jeugd want zij zijn immers de toekomst!Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?