• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Een woonzorgvisie voor ouderen of liever “Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit”.

Het verschil zegt alles. Wat we weten, is dat de groep oudere inwoners in onze gemeenten in de komende 20 jaar zal verdubbelen en ook worden we met z’n allen nog ouder.

De vraag is of we hiervoor steeds meer en omvangrijker zorgstructuren moeten opzetten en de Wmo uitgaven op basis van ongewijzigd beleid moeten laten stijgen. Natuurlijk gaan die omhoog, maar hoe beheersen wij die groei?

Geschikt wonen voor ouderen gaat uit van andere grondgedachtes zoals positieve gezondheid, het behoud van regie op het eigen leven en ook het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor. Oud worden is als een van de weinige dingen voorspelbaar en dat vraagt van ons om hier actief mee bezig te zijn ook financieel. Wie het kan betaalt het zelf en wie daar niet toe in staat is, kan op de gemeente rekenen.

Hebben wij als gemeente de opgave voor de komende 20 jaar op basis van echte feiten in beeld als het gaat om geschikt wonen, gezondheidsbeleid en preventie? Kunnen we plannen en initiatieven toetsen op basis van een integraal beleid of lopen we per keer toch een beetje achter de feiten aan?

95% van onze ouderen blijft tot het laatst aan toe zelfstandig wonen en het liefst in de eigen omgeving en dat is maar goed ook. Familie, woonomgeving, het eigen netwerk en informele zorg bepalen de kwaliteit van ons leven en zijn dus heel belangrijk.

De omgeving moet dan wel geschikt zijn voor ouderen die in 10 tot 20 jaar ongeveer een derde van onze bevolking uitmaken. Hoe komen we tot een doorontwikkeling van het dorp of de wijk waarbij de oudere inwoners niet afhankelijk zijn van zorg, maar actief mee participeren in de directe leefomgeving?

Bent u benieuwd naar een integraal beleid, gebaseerd op demografisch onderzoek dat leidt tot een concrete opgave in wonen en zorg? Bel met Kirsten Degens: 0481 – 47 11 21 of mail naar kirstendegens@flexkwaliteit.nlAdvies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?