• facebook
  • linkedin
  • linkedin

De winst van het sociaal domein

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet het nieuwe kabinet het sociaal domein niet beschouwen als een kostenpost, maar als een investeringskans. Dat is nodig om bestaanszekerheid te herstellen, kansengelijkheid te vergroten en gezond leven te stimuleren.

Pijnpunten

Na zes jaar ervaring met de decentrale uitvoering van een breed pakket aan sociale taken, concludeert de VNG dat het echt anders moet. De voornaamste pijnpunten zijn:

  • Onvoldoende financiële middelen
  • Beperkte bewegingsruimte voor lokale beleidsmakers en sociale professionals
  • Te weinig oog voor de menselijke maat in landelijke regelgeving

Rendement

Gemeenten weten inmiddels wat wél werkt, blijkt uit een uitgebreide lijst aan nieuwe ideeën om het stelsel te verbeteren. Het overkoepelende principe daarbij is dat het sociaal domein gezien moet worden als een investeringskans en niet als kostenpost. Dat vraagt wel een aanpak die door de bestaande beleidsterreinen heen breekt. Door de thema’s bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid met elkaar te verbinden, wordt het mogelijk om maatschappelijk rendement te behalen op investeringen in het sociaal domein. Sterkere bestaanszekerheid betaalt zich immers terug in minder stress en betere gezondheid. En het wegnemen van gezondheidsproblemen zorgt weer voor gelijkere kansen, wat zich vertaalt in hogere arbeidsparticipatie en meer bestaanszekerheid.

Mogelijkheden

Om dit mogelijk te maken, pleit de VNG onder andere voor een fundamentele herziening van de Participatiewet, die uitkeringen en re-integratie regelt. De aanbevelingen zijn veelal punten die de afgelopen jaren al volop onderwerp van discussie zijn geweest. Verder adviseert de VNG dat investeringen in arbeidsmarktbeleid moeten meebewegen met de staat van de arbeidsmarkt en de economie. Ook willen gemeente af van de perverse prikkel om zich te richten op snelle, maar vaak niet duurzame, uitstroom van mensen in de bijstand.

Meer informatieAdvies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?