• facebook
  • linkedin
  • linkedin

De "lessen" van Hans Ebbers

Hans is sinds kort met pensioen. Hij heeft in loondienst en later als zzp via onder andere Flexkwaliteit bij diverse gemeenten gewerkt. Hans vertelt bevlogen over zijn carrière.

Start loopbaan
De start van zijn loopbaan begon in de jaren 70. Hans stapte van de gehandicaptenzorg over naar de maatschappelijke dienstverlening en startte zijn studie Sociale Dienstverlening MBO en ging op zoek naar een stageplek. Zijn zoektocht werd onderbroken omdat hij de leeftijd van 18 jaar had bereikt en verplicht werd om zijn militaire dienst te vervullen. Soldaten en oorlog waren niet aan Hans besteed en hij ging daarom ter vervanging van zijn dienstplicht 21 maanden bij het Rijksarchief in Arnhem werken. Na zijn diensttijd vervolgde hij zijn studie en wilde aan het werk. Hans zocht werk als maatschappelijk werker, want hiervoor was hij opgeleid. Dat was verre van gemakkelijk want Hans was nog niet gestart met zijn HBO opleiding maatschappelijk werk.

Gemeente
Na diverse vergeefse sollicitaties hoorde Hans dat gemeenten een interne opleiding “Bijstand maatschappelijk werker’ (tegenwoordig consulent werk en inkomen) aanboden. Hans heeft daarop het hele land afgebeld en is bij de Sociale Dienst in Rotterdam aangenomen. Hij volgde de interne theoretische opleiding van drie maanden en werd daarna drie maanden gekoppeld aan een bijstandswerker in de wijk Feijenoord en Noordereiland, toentertijd een beruchte wijk. Het bespreekkantoor zat vlakbij het Feijenoordstadion. De gesprekken met de bewoners gingen over aanvragen, mutaties, uitkeringen maar ook over het welzijn van de mensen. Vooral het laatste, het menselijke aspect, werd de rode draad in zijn carrière.

Van maatschappelijk werker naar beleidsmedewerker
In de jaren 80 werd de uitvoeringspraktijk zakelijker. De functie klantcontactmedewerker maatschappelijke dienstverlening werd omgezet naar sociaal juridisch medewerker. De nadruk kwam te liggen op “juridisch” en op de uitvoering van de regels.
Hans werd beleidsmedewerker en daarnaast begeleidde hij 20 uur per week intensief een groep mensen die al jaren werkloos waren en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Met deze mensen ging hij wekelijks in gesprek, motiveerde en stimuleerde hen om hun verantwoording in de maatschappij op te pakken. En dit lukte bij velen! Zo ging de één in een fabriek werken en de ander opende een eigen tassenzaak. Hans kijkt met grote voldoening terug op deze periode.

Commercieel bedrijf
In 1999 besloot Hans om bij een commercieel bedrijf op het gebied van werk & inkomen te gaan werken. Dat wat een groot verschil met de gemeente. Hij kreeg meer vrijheid en de kans om zichzelf verder te ontwikkelen.

ZZP
“Wat een commercieel bedrijf kan, kan ik ook”, dacht Hans en dus werd hij in 2003 zzp’er. Hij werkte voor diverse bureaus; voor Flexkwaliteit gedurende een lange periode meerdere keren bij de gemeente Berg en Dal. Een beleidsmedewerker werkt wat meer op afstand tot de inwoners. Hans was altijd blij met zijn “spreekkamerervaring”. Hierdoor wist hij wat een consulent mee maakte en dit vond hij van groot belang bij het nastreven van beleid. Hij was ook de “luis in de pels”, zoals Hans het zelf noemt. Kritisch naar teamleiders en wethouders om denkpatronen te doorbreken en uit de “gewoonte” te stappen.

Huidige positieve veranderingen
“De aanleiding is natuurlijk negatief maar door de toeslagenaffaire is de menselijke maat teruggekeerd”, zegt Hans. Als voorbeeld noemt Hans de koepel Sociaal Domein in Volendam waar werkgroepen onder vallen zoals de werkgroep cliëntenparticipatie. Als beleidsmedewerker kun je met deze werkgroepen sparren en vragen voorleggen. Zo kan beleid geschreven worden waarbij direct de kennis uit de praktijk toegepast kan worden.

Wat kun je anderen meegeven?
Hans zegt direct: “Ga integraal samenwerken binnen het brede sociaal domein. Kijk welke raakvlakken er zijn met de andere disciplines, werk met die collega’s samen en stel integraal beleid op. En kijk ook wat goed gaat in andere gemeenten. Zoals bijvoorbeeld de automatisering van de minimaregeling in de Achterhoek. In anonimiteit kunnen minima via een puntensysteem geld ontvangen voor bijvoorbeeld sportkleding voor hun kinderen. Dit is positief voor de minima zelf, ze hoeven geen geld voor te schieten/te lenen en de gemeentemedewerkers hoeven geen bonnetjes handmatig te verwerken.”

Verder mogen de gemeenten zich meer inspannen om zichzelf als interessante werkgever op de kaart te zetten. Zeker naar de nieuwe generatie toe die misschien, net zoals hij vroeger, denkt aan saai, stoffig en regeltjes in plaats van een dynamische wereld die continu in beweging is.

Toekomst Hans
Hans heeft nu volop tijd voor zijn dochters, kleinzoon en hobby’s. Sinds dit voorjaar heeft hij in zijn huis een logement, waar hij samen met zijn vrouw gasten ontvangt.

Dank je wel
Het team van Flexkwaliteit bedankt Hans voor zijn expertise, zijn enthousiaste inzet en fijne samenwerking. Hans, geniet samen met je dierbaren van je welverdiende pensioen! Het is je van harte gegund.Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?