• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Acute zorg als breed samenlevingsvraagstuk

Om in de toekomst acute zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn er veranderingen nodig. Acute zorg is belangrijk, zelfs té belangrijk om de verantwoordelijkheid hiervan alleen bij zorgaanbieders te leggen. Dat schrijft de VNG de Tweede Kamer naar aanleiding van een debat met minister Van Ark over onder meer het medische zorglandschap en acute zorg.

 

Verband tussen sociaal domein en medische zorg

Het sociaal domein is cruciaal bij de preventie van acute zorg en het ondersteunen daarvan. Een structurele investering in preventie is daarom zeer noodzakelijk. Partijen die toegankelijkheid belangrijk vinden, worden vaak te laat en te weinig betrokken bij besluitvorming rond acute zorg.

 

Domeinoverstijgende investeringen

Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten de ruimte krijgen om te experimenteren en domeinoverstijdend te investeren in onder andere preventie, nieuwe woon-zorg concepten, tijdelijk verblijf, herstel en zelfregie voor GGZ-cliënten. Het rijk kan de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars bevorderen door:

  • vaart te maken met regelgeving voor effectieve digitale gegevensuitwisseling
  • wetten meer in lijn met elkaar te brengen
  • eigen bijdragen-systematieken beter op elkaar af stemmen

 

Meer informatieAdvies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?