• facebook

Sociaal en maatschappelijk domein

Melvin Ernst is momenteel werkzaam bij de gemeente West Maas en Waal als kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein en contractmanager Maatschappelijke Ontwikkeling. Vanuit die hoedanigheid is hij onder andere betrokken bij het project implementatie inkoop en beleid, huishoudelijke ondersteuning 2021 en verder.

  1. Kun je iets vertellen over het verloop van het project?

'Het project behelst de implementatie van de inkoop en het beleid huishoudelijke ondersteuning met de ingang van 1 april 2021. Dit is in zijn totaliteit een lang project geweest waar in het begin aandacht is geweest voor de inkoop en het beleid en we nu bij de implementatiefase zijn aangekomen.'

  1. Kun je het belang van het project toelichten?

'Het belang van dit project is dat de cliënt de juiste zorg blijft en/of gaat ontvangen van de gegunde zorgaanbieders naar aanleiding van de toekenning in het kader van van de Wmo 2015.'

  1. Hoe staat het project ervoor?

'Op dit moment zitten wij in de implementatiefase. De beleidsmedewerker is bezig met de laatste acties rondom de beleidswijziging. Ik ben bezig geweest met het inzichtelijk krijgen van het huidige cliëntenbestand. Er wordt onder andere gekeken bij welke cliënten een administratieve omzetting kan plaatsvinden en bij welke cliënten een herindicatie noodzakelijk is. Vanaf 1 januari 2021 hopen we daadwerkelijk te starten met de conversie van het huidige klantenbestand.'

  1. Waar moet het project uiteindelijk toe leiden?

'Het uiteindelijke resultaat van dit project is dat op 1 april 2021 alle huidige en toekomstige cliënten uit gemeente West Maas en Waal huishoudelijke ondersteuning ontvangen na toekenning door het wijkteam.'

  1. En welke rol was er voor jou weggelegd?

'In dit gehele traject heb ik eigenlijk 2 rollen gehad, enerzijds het adviseren en ondersteunen van de beleidsmedewerker bij de beleidsaanpassing en anderzijds het schrijven van de memo voor de implementatie en het adviseren van de gemeente rondom het implementatietraject'.

Profielfoto van Melvin Ernst

 

Advies, detachering en bemiddeling

Solliciteer nu

< Stuur je open sollicitatie >