• facebook

Onderwijs en Jeugd

Cecile Godefrooy is projectleider Taskfource kindermishandeling in het regiohart van Brabant.

  1. Waar bestaan je werkzaamheden uit?

'Mijn werkzaamheden bestaan uit het vragen van aandacht voor de aanpak van kindermishandeling, gesprekken voeren met wethouders, gesprekken voeren met de directeur van de GGD, jongerenwerk, sportservices etc. Kortom: het aanjagen en motiveren van alle partijen die betrokken zijn, zodat we samen het verschil gaan maken. Want ieder kind heeft recht op een veilige leefomgeving om in op te groeien.'

  1. Waarom is het project zo belangrijk?

'Ieder jaar hebben in het regiohart van Brabant 3.000 kinderen te maken met mishandeling. Ondanks alle inzet van professionals, gemeentes, jeugdzorg en jeugdhulp dalen deze cijfers niet. Daarom is in 2017 de Taskfource kindermishandeling ingesteld. Dit is een netwerk van professionals van bewoners die in het hart van Brabant met elkaar samenwerken om kindermishandeling eerder te signaleren en mogelijk te voorkomen.

Door allerlei initiatieven en activiteiten proberen wij het bewust zijn over kindermishandeling te vergroten, zodat mensen weten wat kindermishandeling is, welke signalen er zijn en hoe je moet handelen. Daarnaast is voor ons de Taskfource kindermishandeling heel erg belangrijk. Wij zijn al 3 jaar bezig en ik ben gevraagd om in 2018 projectleider te worden van de Taskfource. In de eerste instantie was dat om de week tegen Kindermishandeling te organiseren. Die is ieder jaar in de derde week van november, waarin in die week alle pijlen gericht zijn op aanpak, bewust zijn, het vergroten van kennis en samenwerking te stimuleren.'

  1. Heeft het project vanwege corona ook dit jaar door kunnen gaan?

'Ja, ook in 2020 hebben we de week tegen Kindermishandeling georganiseerd. In de coronatijd was dit wel extra lastig. Vorig jaar hadden we bijeenkomsten die werden georganiseerd door veilig thuis, de GGD, de GGZ, jeugdwerk, scholen en dit jaar is dat helaas niet gerealiseerd. Maar we waren het er wel over eens dat niks doen geen optie was. Dit is daarnaast ook de slogan die we 2 jaar geleden bedacht hebben om iedereen tot handelen aan te zetten. Dit jaar was het thema ‘praten helpt’ en met dat thema zijn we aan de slag gegaan en hebben we een collegeweek georganiseerd. Daarbij hebben 5 bekende Nederlanders een specifiek thema aan de orde gesteld. De collegeweek werd georganiseerd door ons, maar er waren verschillende interviews. Je kunt deze colleges terugvinden op www.zorgenomeenkind.nl/week. Het was een geweldige week, waarin we veel bezoekers hebben gehad die digitaal hebben ingeschakeld en zo het college hebben gevolgd.'

  1. Hoe ziet het project er verder uit?

'Nou, uiteindelijk wordt het project geëvalueerd. Dan kijken we naar wat we geleerd hebben en hoe we het volgend jaar gaan aanpakken. Volgend jaar is het laatste jaar van de Taskfource, daar zal ik niet meer bij zijn want ik ga met pensioen. Maar daarin zullen ze proberen om alle resultaten die zijn behaald te implementeren en binnen de bestaande organisatiedoelen opnemen in hun beleidsplannen, zodat het ook prioriteit wordt in hun dagelijkse werk.

Er wordt ook een centrum voor huiselijk geweld opgericht, waarin een aantal deskundigheidstrajectbevorderingen worden geborgd. Volgend jaar is de laatste week tegen Kindermishandeling die door de Taskfource georganiseerd gaat worden. Ik laat een klein deurtje open om te kijken of ik alleen voor deze week weer als projectleider wordt aangesteld, maar dat gaan we zien. Daarnaast heeft de betrokken wethouder al laten weten dat ze het project zo’n succes vindt, dat ook al houdt de taskfource op, ze zich hard gaat maken om ieder jaar hier in de regio een week tegen Kindermishandeling te organiseren. Blijvende aandacht is namelijk nodig voor dit moeilijke onderwerp.'


Profielfoto Cecile Godefrooy

Advies, detachering en bemiddeling

Solliciteer nu

< Stuur je open sollicitatie >