• facebook

Onderwijs en Jeugd

Suzanne Vlek werkt bij de gemeente Geldrop-Mierlo om de zorgroute voor peuters en jonge kindjes van 0 tot 4 jaar effectief en efficiënt te maken.

  1. Kun je het belang van het project toelichten?

'Ja, zeker. De zorgroute is van belang zodat de zorg sneller, goedkoper en met een hogere effectiviteit verloopt voor het jonge kind. Met behulp van de zorgroute kunnen jonge kindjes van 4 jaar allemaal, op regulier of passend onderwijs, na het krijgen van de juiste ondersteuning starten. Hierdoor worden onderwijs achterstanden voorkomen even als zwaardere en duurdere maatregelen zoals jeugdhulp indicaties en zwaardere zorg.'

  1. En hoe ziet dat er in de uitwerking uit?

'Ik ga in gesprek met samenwerkingspartners zoals het CMD in Geldrop, de jeugd gezondheidszorg, de concentratiebureaus en alle kinderopvangorganisaties in de gemeenten. Dit doe ik om samenwerking te bevorderen en om te komen tot de convenanten zorgroute waarin wordt opgenomen welke stappen we allemaal zetten. Om zo tot een zo spoedig mogelijke aansluiting bij de juiste zorg voor alle kinderen te komen.'

  1. Kun je iets vertellen over het verloop van het project?

'Op dit moment zijn er positieve contacten met alle partners. Iedereen is bereid om mee te werken aan het vastgestelde gezamenlijk doel. En dat maakt dat ik steeds meer gesprekpartners tegen kom die gemotiveerd zijn om samen te gaan werken. Om die zorgroute te verbeteren en efficiënt te maken, moeten er bij alle partners ontwikkelingen plaatsvinden.  Daarover voer ik op dit moment de gesprekken met de gemeenten en iedereen die mee doet.'

  1. En jouw rol binnen dit project?

'Mijn rol hierin was om te beginnen met het analyseren van alle informatie en alle vragen die er waren. Het zoeken naar de oorzaken van het probleem, waarvoor een oplossing is gevraagd en uiteraard het bedenken van die oplossingen. Dat heb ik in 2020 gedaan en 2021 zal ik mijn rol voort zetten door toezicht te houden op het proces. Om ervoor te zorgen dat ook daadwerkelijk de stappen die nodig zijn om de zorgroute effectief te maken ook gezet worden.'

Profielfoto Suzanne Vlek

Advies, detachering en bemiddeling

Solliciteer nu

< Stuur je open sollicitatie >