Sociaal beleid van Deurne op de schop

In Deurne wordt stevig ingezet op de transformatie in het sociaal domein. Dit gebeurt onder andere door een integraal beleidsplan. Dit plan heb ik samen met alle relevante partijen interactief vormgegeven. Een ontzettend leuk en interessant traject dat me op het lijf geschreven is.

Het nieuwe plan is  integraal, beknopt en dynamisch. Het plan geldt voor het hele sociale domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wet Publieke Gezondheid en delen van aanverwante beleidsterreinen zoals onderwijs, schulddienstverlening en sport). Door maatschappelijke effecten en uitgangspunten te formuleren en paramaters te gebruiken om te bepalen of het ingezette beleid effect heeft, is een beknopte nota ontstaan die recht doet aan het dynamische karakter van het sociaal domein.

Jaarlijks wordt er een jaarprogramma gemaakt, gebaseerd op het beleidsplan. Het college bepaalt in samenspraak met de commissie Samenleving de thema’s waarop het jaar daaropvolgend beleid zal worden geformuleerd. Hierin is richtinggevend om elk jaar meer integrale sociaal domeinonderwerpen uit te werken en steeds minder op de afzonderlijke beleidsthema’s. Door de nieuwe werkwijze raken raadsleden meer betrokken en kan er snel geschakeld worden bij nieuwe thema’s.

Interessant aan dit hele proces is een verschuiving van de focus van medewerkers op wetgeving naar een breder zicht op het hele sociaal domein. Dwarsverbanden tussen de verschillende onderwerpen worden gemakkelijker gelegd. Het beleidsplan is compact en vrij abstract. Door de missie, maatschappelijke effecten, uitgangspunten en grondhouding te visualiseren in de vorm van een huis, is het meteen te snappen en werkbaar.

In Binnenlands Bestuur 2018-8 is op pagina 38 een achtergrondartikel hierover geplaatst: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/deurne-gooit-roer-om-in-sociaal-beleid.9586061.lynkx

Martin van Wanrooij

Beleidsontwikkelaar Wmo/Jeugd/ParticipatiewetTerug naar overzicht