Hoe werkt de gemeente?

De rol van de ambtelijk adviseur ... het lokale politieke krachtenveld ... besluitvormingsprocessen ... Oftewel: hoe werkt de gemeente?! Onze adviseurs leveren maatwerk in training en begeleiding van (beleids-)medewerkers en managers zonder gemeentelijke ervaring.

De volgende opzet wordt gebruikt voor de training:

 • Gesprekken met de gemeentesecretaris, een afdelingshoofd, iemand van financiën, iemand van juridische zaken. Wat ziet men gebeuren? Waar gaat het soms mis? Wat kan beter? Heikele punten?
 • Startbijeenkomst met nieuwe medewerkers: welke lastigheden hebben ze al ontmoet? Met welke vragen lopen ze rond?
 • De input wordt gebruikt voor enkele workshops voor de nieuwe medewerker(s).

Workshops
Deze bestaan voor een deel uit kennisoverdracht, kort en bondig. Vervolgens wordt er ingezoomd op de ervaren problemen, de vragen daaromtrent, en op de mogelijke aanpak. Onderstaand een overzicht van aspecten die aan bod kunnen komen. Afhankelijk van de ontvangen input zal een keuze worden gemaakt. Het kan dus beperkter of anders, al naar gelang de behoefte

 1. Bestuur
  Hierin komt de publieke zaak aan bod. Waarom werk je bij een gemeente? Wat is het publieke belang? Daarnaast ligt de focus op de verschillende besturen van de gemeente: wat doet de gemeenteraad, uit wie bestaat het college van B&W, wat zijn de taken van een portefeuillewethouder? Daarnaast zal er worden gekeken naar collegestukken die richting de raad gaan en het belang van de rekenkamer.

 2. Ambtelijke vaardigheid
  Tijdens dit onderwerp wordt er gekeken naar de vaardigheden die nodig zijn bij het geven van advies en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij bijvoorbeeld een collegevoorstel of bij raadsdocumenten. Vervolgens wordt er besproken hoe de verhouding in het bestuur is en wordt er gekeken naar de ambtelijke uitvoering van college en raadsbesluiten.

 3. Beleidsontwikkeling
  De onderwerpen die tijdens deze workshop aan bod komen, zijn gericht op beleidsontwikkeling. Hoe wordt een nieuw beleid geformuleerd? Hoe ziet de planning van een beleidstraject eruit? Wat zijn de juridische aspecten en waar moet rekening mee worden gehouden m.b.t. de financiën?

 4. De praktijk
  De praktijk zal bestaan uit een casus, ingebracht door de workshop-leider of door medewerkers. Afhankelijk van de situatie uit de casus, wordt er geoefend en gediscussieerd over hoe deze casussen in de praktijk worden uitgevoerd.

Bovenstaande opzet is gemaakt door een van onze adviseurs, Fons Wijers. De training kan worden gegeven door meerdere adviseurs van Flexkwaliteit. Meer weten? Bel Flexkwaliteit: 0481 - 471121 of mail naar kirstendegens@flexkwaliteit.nl .Terug naar overzicht