Detacheren en bemiddelen

Van interim professionals op uitvoerend-, beleids- en managementniveau. Wij bieden snel en flexibel tijdelijke ondersteuning. De professionals zijn aangesloten bij Flexkwaliteit. Ze profiteren van elkaars kennis, nemen regelmatig deel aan netwerkbijeenkomsten over actuele inhoudelijke en vaardigheidsthema’s en zijn verzekerd van ondersteuning.