• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Wachtlijsten en plafonds Wmo

Een van de maatregelen die de VNG gemeenten adviseert is om een einde te maken aan de ‘run’ van mensen met een hoog inkomen op met name huishoudelijke hulp. Zij moeten voorlopig door gemeenten met geldtekorten op een wachtlijst worden geplaatst. Echt zorgbehoevende krijgen voorrang.

Naast wachtlijsten adviseert de VNG gemeenten ook om met plafonds te gaan werken. Dit betekent dat gemeenten een budget vast moeten stellen wat zij aan huishoudelijke hulp willen uitgeven en dit alleen gebruiken voor schrijnende gevallen. Gemeenten moeten voortaan het inkomen van een inwoner die een Wmo-voorziening aanvraagt laten meetellen bij de toekenning, adviseert de VNG daarnaast. Dat mag wettelijk niet. Hiermee worden de grenzen van de wet opgezocht, aldus Rotterdamse wethouder Sven de Langen, tevens voorzitter van de VNG-commissies Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!