• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Voorstellen voor het gevolg van de kindertoeslagaffaire

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de ‘herstelaanpak’ van de staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen (Toeslagen, D66), in de kindertoeslagenaffaire. De vereniging heeft hierover een brief geschreven aan het kabinet en doet daarin ‘voorstellen voor het vervolg’.

Vrijdag 15 januari viel het kabinet door de toeslagenaffaire. Een commissie oordeelde eerder dat de volledige ambtelijke en politieke top verantwoordelijk is voor de uit de bocht gevlogen fraudeaanpak van de Belastingdienst. Duizenden ouders stonden jarenlang ten onrechte bij de Belastingdienst aangemerkt als fraudeur, waardoor ze in grote problemen kwamen. (ANP)

De voorstellen van de VNG:

  • Het kabinet moet volgens de VNG onder meer regelen dat mensen die slachtoffer zijn van de affaire een ‘schuldenvrije nieuwe start’ krijgen.
  • Mensen die hun – onterechte – schuld aan de Belastingdienst hebben afgelost, moeten gecompenseerd worden voor de ‘grote’ nood waarin zij jaren verkeerden.
  • De 30.000 euro die aan slachtoffers is beloofd, moet aan de gedupeerde ouders toekomen. Gedupeerden moeten op de korte termijn duidelijkheid krijgen over wat er met hun schulden gebeurt vindt VNG.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!