• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Veel jeugdzorgaanbieders hebben flink last van tweede coronagolf

Ongeveer een derde van de jeugdzorgaanbieders kampt met een forsere omzetdaling dan tijdens de eerste coronagolf. Het maken van afspraken over compensatie met gemeenten lukt niet tot nauwelijks.

Uit een enquête van Jeugdzorg Nederland blijkt dat bij een kwart de omzetderving gelijk is gebleven en bij de overige aanbieders de omzetderving is verminderd. Jeugdzorg Nederland vraagt nogmaals om een verlenging van de landelijke regeling continuïteitsbijdrage voor jeugdhulp tot aan het einde van het jaar.

Een van de redenen van de omzetderving tijdens deze tweede coronagolf is dat wijkteams, huisartsen en rechtbanken minder jongeren doorverwijzen, geven jeugdzorgaanbieders aan. Daarnaast kampen veel aanbieders met personeel dat in quarantaine is. Aanbieders moeten hierdoor extra personeel inhuren om de zorg te kunnen blijven verlenen. Ook cliënten zeggen afspraken af omdat ze ziek zijn of in quarantaine zitten.

 

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!