• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Succesvolle migratiesamenleving

Nederland bestaat uit een dynamische migratiesamenleving en daar zal de komende jaren niks in veranderen. Gemeenten spelen een belangrijke sleutelrol in een succesvolle migratiesamenleving. Zij moeten meer oog hebben voor de realiteit van moderne migratie en het beleid daarop sturen.

 

Moderne migratiesamenleving

Migratie naar Nederland is de afgelopen twintig jaar alleen maar toegenomen. Het gaat om 150.000 tot 200.000 mensen per jaar. Ook komen de migranten uit veel meer verschillende landen dan voorheen en blijven zij over het algemeen minder lang. Bij moderne migratie moeten we dus niet alleen denken aan de Turkse en Marrokaanse gemeenschappen, maar ook aan Poolse arbeidsmigranten of Aziatische kennismigranten. Ook is de migratiesamenleving iets wat niet alleen meer voorkomt in de grote steden, maar hebben veel verschillende gemeenten ermee te maken.

 

Sleutelrol van gemeenten

Door verouderde denkbeelden is het beleid nog teveel gericht op vroeger. Volgens de WRR zou de overheid meer rekening moete houden met de lokale variatie in migratietypen. Omdat migratie gevarieerder is geworden is het maatschappelijke vraagstuk dus anders dan voorheen. De WRR doet daarom een aantal aanbevelingen die moeten voorkomen dat Nederland een ‘terugtreksameleving’ wordt. Gemeenten spelen hierin een belangrijke sleutelrol. Alleen missen zij op dit moment de nodige ondersteuning vanuit het rijk hierin om taken op te pakken.


Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!