• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Structureel extra geld voor uitvoering Jeugdwet

De zogenoemde ‘Commissie van Wijzen’ komt ergens deze dagen met haar oordeel over een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen.

Beheersbaar

De commissie moet niet alleen bepalen hoeveel extra geld het rijk structureel aan gemeenten moet geven voor de uitvoering van de Jeugdwet. Gemeenten komen jaarlijks 1,7 miljard euro op de jeugdzorg tekort. Ook andere maatregelen die het jeugdstel financieel beheersbaar kunnen krijgen, worden in het oordeel van de arbitragecommissie meegenomen.

Kabinetsformatie

De ‘Commissie van Wijzen’ moet – op basis van het AEF-rapport en het rapport van de commissie Sint – ‘een antwoord geven op de vraag hoe de omvang van het tekort via een combinatie van middelen en maatregelen het hoofd kan worden geboden’, aldus het instellingsbesluit van de commissie in de Staatscourant van maandag. Het oordeel is een ‘zwaarwegende inbreng’ voor een nieuw kabinet ‘om een integrale afweging te maken over financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel, zowel beleidsmatig als in de uitvoering.’

Meer informatie

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?