• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Steun- en herstelpakket

Het pakket aan maatregelen waarmee het kabinet de negatieve effecten van de coronacrisis wil dempen, kan op brede steun van de Tweede Kamer rekenen. Alle partijen, behalve de Partij voor de Dieren, stemden voor het ‘steun- en herstelpakket’. Het pakket aan maatregelen is bedoeld om de economische en maatschappelijke impact van de coronacrisis te beperken.

Een aantal zaken werd naar aanleiding van het Kamerdebat toegevoegd aan het pakket, waaronder een speciale regeling voor jongeren in de bijstand, een verlenging van steunmaatregelen voor bedrijven en ondernemers en een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard euro, dat op Prinsjesdag al gepresenteerd werd en onlangs verder is uitgewerkt. Dat betekent dat er meer geld gaat naar het re-integratiebudget van gemeenten.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!