• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Snellere schuldhulp door collectief schuldregelen

Om de schuldhulp efficiënter in te richten kiezen steeds meer gemeenten voor collectief schuldregelen. Bijna negentig gemeenten zijn al aangesloten op het instrument dat door de gemeente Den Haag werd ontwikkeld. Als het aan schuldhulpkoepel NVVK ligt doen op termijn alle gemeenten mee.

Bij de totstandkoming van een schuldregeling moeten schuldhulpverleners doorgaans voor elke vordering apart onderhandelen met de schuldeiser. Tijdens dit proces gaat kostbare tijd verloren waarin schulden zich nog verder kunnen opstapelen. Het doel van collectief schuldregelen is om dat te voorkomen; schuldhulporganisaties maken van tevoren algemeen geldige afspraken met schuldeisers over schuldregelingen, waardoor het proces sneller en soepeler verloopt. Door die tijdwinst blijft er meer tijd over voor begeleiding van mensen met schulden.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!