• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Landelijke compensatieregeling Jeugdzorg moet worden voortgezet

Omzetgarantie voor jeugdzorgaanbieders moet alsnog worden voortgezet tot in ieder geval eind die jaar, met de mogelijkheid deze ook in 2021 voort te zetten. De compensatieregeling is op 1 juli stopgezet.

Zonder voortzetting van de landelijke compensatieregeling ontbreekt een goed en eenvoudig vangnet. Dit levert grote risico’s op voor de continuïteit van jeugdhulp. Het rijk en de VNG hebben eerder dit jaar afspraken gemaakt over de compensatie van omzetverlies door zorgaanbieders. Voor de periode na 1 juli moesten zorgaanbieders met gemeenten maatwerkafspraken maken.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!