• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Laatste nieuws Wmo en jeugdhulp

Corona negatieve gevolgen voor mensen die Wmo- of jeugdhulp ontvangen

Vanwege corona en de beperkende maatregelen moeten gemeenten goed opletten of de problematiek van mensen die Wmo- of jeugdhulp ontvangen niet verergert. Meer dan de helft van mensen met een beperking of chronische aandoening geeft aan meer psychische klachten te hebben en ruim zestig proces voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis.

Meer informatie:

 

Huishoudelijke ondersteuning mag niet overgeheveld worden naar de bijzondere bijstand

Oldenzaal wil samen met gemeenten onderzoeken of zij de huishoudelijke hulp uit de Wmo kan halen en kan onderbrengen bij de bijzondere bijstand. Het plan is in strijd met de Wmo. De Wmo 2015 verplicht gemeenten tot het doen van zorgvuldig onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van iemand die zich meldt met een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Huishoudelijke hulp kan voor cliënten een passende maatwerkvoorziening zijn en mag dan ook niet op voorhand worden uitgesloten.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!