• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Klachten inning eigen bijdragen Wmo en Wlz

De afgelopen tijd ontving de Nationale Ombudsman klachten over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar van 2020 niet of nauwelijks mogelijk om op de gebruikelijke manier zorg en ondersteuning te verlenen.

De klachten en signalen variëren van onduidelijkheid en ontevredenheid oer het innen van eigen bijdragen Wmo over maanden waarin geen zorg is ontvangen, tot aan het alsnog betalen van eigen bijdragen Wlz, terwijl thuis minder ot geen zorg is verleerd. De Ombudsman hoort daarnaast dat zorginstellingen of andere zorgaanbieders verschillend omgaan met de situatie. De een is bereid de zorg administratief stop te zetten met als gevolg dat tijdelijk geen eigen bijdragen worden berekend, terwijl de andere aanbieder aangeeft dat dit tijdelijk stopzetten niet mogelijk is zonder de zorg of plek in de instelling ‘kwijt te raken’.

Met de komst van de tweede coronagolf bestaat het risico dat zorg en ondersteuning ook nu niet (voldoende) kan worden geleverd. Het is daarom van belang dat burgers duidelijkheid krijgen over wat dit betekent voor de inning van de eigen bijdragen en waar zij terechtkunnen met vragen hierover schrijft ombudsman Reinier van Zutphen.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!