• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Investeren in toegang tot zorg

Gemeenten zouden niet moeten bezuinigen, maar juist moeten investeren in de toegang tot zorg. Toegangsprofessional kunnen ervoor zorgen dat het beschikbare budget beter en gerichter wordt besteed.

Verdeling
Als de risico’s van de programmakosten niet bij degenen liggen die de toegang regelen, worden die kosten niet in aanmerking genomen. Duco Bannink onderzoekt als universitair hoofddocent bestuurskunde de samenwerkingsprocessen in het sociaal domein. Gemeenten moeten een prioritering aanbrengen om het beschikbare, schaarse geld zo goed mogelijk te verdelen. Als die afweging niet wordt gemaakt, loop je de kans dat inwoners die de hulp echt nodig hebben deze niet kunnen krijgen.

De visie van zorg
De toegang tot zorg wordt door sommige gemeenten belegd bij externe aanbieders, omdat deze in tegenstelling tot gemeenten kennis en kunde hebben over wat er met de hulpvrager aan de hand is en welke hulp en ondersteuning het best passend is. Gemeenten hebben daarentegen wel verstand van prioritering en verdeling, maar doen daar vaak niets mee. Het i voor gemeenten noodzakelijk een visie op ‘wat is zorg’ te ontwikkelen. Aan de hand van die visie kan de toegangsprofessional zorg toe- of afwijzen. 

Meer informatie:

  • https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-moeten-investeren-in-toegang-tot-zorg.16667861.lynkx

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!