• facebook

Gezonde leefstijl, ook in uw gemeente!

Sinds dit jaar worden gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) vanuit de basiszorgverzekering vergoed. Mensen met (een verhoogd risico op) obesitas kunnen gecoacht worden in een GLI bij het veranderen en behouden van een gezondere leefstijl. Deze GLI’s bevatten de thema’s lichamelijke beweging, voeding en gedrag. 

Het hangt per regio en per zorgverzekeraar af of er een GLI geïmplementeerd is. Alle zorgverzekeraars hebben namelijk hun eigen inkoopbeleid opgesteld met daarin bepaalde GLI’s opgenomen (bijv. CZ vergoedt zowel de interventies CooL als de BeweegKuur). Voor het onderdeel bewegen moet de samenwerking met gemeenten en buurtsportcoaches gezocht worden, omdat dit gedeelte niet vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten betrokken zijn bij de implementatie van GLI’s vanwege de integrale aanpak van overgewicht. Bovendien zijn GLI’s onderdeel van het preventieakkoord, waarmee gemeenten gestimuleerd worden om hun beleid hierop aan te passen. Wanneer gemeenten nog niet betrokken zijn bij de implementatie van GLI’s, kunnen ze in elke fase nog aanhaken en samenwerking zoeken met de betrokken partijen, zodat het verder geïmplementeerd kan worden in de regio.

Hoe kunnen de GLI’s het beste geïmplementeerd worden in een gemeente? Hoe creëer je draagvlak bij verschillende partijen, waaronder de zorggroep als belangrijke stakeholder? Hoe ga je om met de obstakels van de implementatie? En hoe sluit je het preventiebeleid hierop aan?

Daar kunnen wij u als gemeente of zorggroep verder bij helpen. We helpen mee in het bedenken van de juiste aanpak en gaan zo nodig mee op gesprek om partijen samen te brengen. Dit kan in de vorm van projectleiding.

Afhankelijk van de fase waar de gemeente zich in bevindt, kan de hulp/het plan aangepast worden. Zo kunnen we in de voorbereidende fase adviserende en oriënterende gesprekken voeren om de relevantie van GLI’s uit te leggen en om te kijken wat binnen de gemeente past. Wanneer er al interventies geïmplementeerd zijn in de gemeente, kunnen we toetsen of implementatie- of procesverbetering mogelijk is en zo nodig de verschillende barrières aanpakken. 

Meer weten?

Bel met Kirsten Degens: 0481 – 47 11 21 of mail naar kirstendegens@flexkwaliteit.nl

Advies, detachering en bemiddeling

Solliciteer nu

< Stuur je open sollicitatie >