• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Gemeenten kwaad om uitblijven jeugdgeld

Gemeenten zijn boos over het uitblijven van het kabinetsgeld om de tekorten jeugdzorg te dichten. Toch vestigen zij hun hoop op de arbitrage, al hebben sommigen gemeenten er geen vertrouwen in dat een nieuw kabinet het semi-bindende advies van deze commissie van wijzen ook daadwerkelijk gaat overnemen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis
Het argument van staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg, ChristenUnie) dat het als demissionair kabinet net chic is om daags voor de Kamerverkiezingen veel geld uit te geven, en daarom gemeenten geen extra jeugdgeld krijgen wordt weggewuifd. Het probleem ligt namelijk al jaren op het bordje van het kabinet. Daarnaast worden er wel miljoenen vrijgemaakt voor ondersteuning van allerlei sectoren, maar geen extra geld voor jeugdzorg.

Toch is arbitrage nu het enige middel dat gemeenten kunnen inzetten, vinden de meeste lokale bestuurders. De deur dichtgooien naar het kabinet ‘past niet bij onze rol en onze taakopvatting’, stellen veel burgemeesters. ‘Daarmee raak je niet het rijk, maar onze inwoners.’

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!