• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Gemeenten hebben juist nu extra geld nodig voor sociale wijkteams en jongerenwerkers

Juist in de coronatijd zijn sociale wijkteams en jongerenwerkers harder nodig dan ooit. Zij hebben een onmisbare signalerende en helpende functie. Toch gaan veel gemeenten juist op een deel hiervan bezuinigen, of doen ze dat al. Op zowel de korte als lange termijn moet er geld van het rijk bij. Wachten op een nieuw kabinet is te laat.

De tweedeling in de samenleving dreigt door de coronacrisis alleen maar groter te worden. De problemen die er al waren, komen nog meer in beeld en verdiepen zich. Het is daarom belangrijk dat er een signaal wordt afgegeven dat gemeenten niet hoeven te bezuinigen. Eerder is er al extra geld vrijgemaakt voor daklozen en thuislozen en is er meer aandacht voor schuldhulpverlening. Maar helaas is dat nog niet voldoende.

Juist nu zijn ogen en oren in de wijk van essentieel belang om te blijven zien wat er in de samenleving gebeurt. Gemeenten moeten nu bij wijze van kiezen tussen bezuinigen op de jeugdhulp of op het sociaal werk. Dat is een keuze die we niet zouden moeten hoeven maken, zeker niet in deze tijd.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!