• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Gemeenten geven taken terug

Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen geven gemeenten taken terug aan het rijk als het kabinet niet met structureel extra geld over de brug komt wanneer de commissie van wijzen in de lopende arbitrageprocedure positief besluit over een structurele verhoging van het jeugdbudget voor gemeente.

Bezuinigingsoperatie

In 2019 was al duidelijk dat er meer geld bij moest om verplichte hulp te kunnen bieden aan jongeren. Onderzoek wees uit dat er gemeente breed een tekort was van 1,7 miljard euro. Gemeenten vroegen aan het kabinet om direct met dat geld over de brug te komen, maar het kabinet dacht daar anders over en premier Rutte stelde voor om dan maar arbitrage in te roepen, vertelt Van Zanen.

Tekortkoming

Gemeenten zijn verplicht de jeugdzorg te leveren, maar moeten ook een sluitende begroting hebben. Het rijk dient te betalen, dat staat ook in de Gemeentewet. We zijn opgevoed met het idee dat de autonomie van gemeenten belangrijk is.

Meer informatie

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?