• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Forse opgave voor gemeenten

Misstanden in de leef- en werksituatie van arbeidsmigranten tegengaan heeft een grote impact op gemeenten. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De plannen van Emile Romer, oud SP-leider, hebben forse impact op gemeenten, zowel financieel en organisatorisch als politiek-bestuurlijk. VNG onderschrijft het belang om op korte termijn de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren, zodat gemeenten weten waar arbeidsmigranten verblijven. Dit leidt nu tot problemen bij gemeenten. Van gemeenten wordt verwacht dat ze de bouw van extra huisvesting van arbeidsmigranten faciliteren door bestemmingsplannen en vergunningen. Momenteel is er een tekort van 150.000 bedden. Dit is volgens de VNG een forse opgave, omdat gemeenten al voor de forse opgave staan om extra woonruimte te faciliteren.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!