• facebook

Flexkwaliteit Maatwerktrainingen

(In Company) Training: goed samenwerken …  hoe doe je dat?

De laatste jaren worden gemeenten geconfronteerd met veel veranderingen, zoals burger/overheidsparticipatie, decentralisaties, wijkteams, omgevingswet, social media. Dit vraagt vaak om een heroriëntatie op rollen en verantwoordelijkheden.

De teams en hun leidinggevende staan voor grote uitdagingen. Om deze succesvol het hoofd te kunnen bieden, is een goed samenwerkend team een voorwaarde. Een team waar de medewerkers zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid.

Een team dat erkent dat er verschillen zijn en daar op goede wijze gebruik van maakt. Een team dat in staat is feedback te geven en te ontvangen. Een team dat ervaart dat er een gezamenlijke opdracht ligt.

Mensen laten samenwerken in een team is niet altijd gemakkelijk. De som is meer dan het geheel der delen en dat geldt ook voor bijvoorbeeld een multidisciplinaire aanpak. In de praktijk blijken er echter nog wel wat haken en ogen aan te zitten. De uitdaging is vaak hoe zorg je er nou voor dat mensen echt gaan samenwerken. De teamuitjes of teambuildingsactiviteiten die daartoe georganiseerd worden leiden lang niet altijd tot het gewenste resultaat. Mensen leren elkaar natuurlijk wel op een andere manier kennen, maar als ze weer terug zijn in de werksituatie is alles al snel weer net zoals daarvoor. Toch zijn er wel manieren om de samenwerking in een team te verbeteren. Daarvoor is het belangrijk dat in een team de fasen herkend worden die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van een team.

Twee zaken
Effectieve samenwerking in een team hangt van twee zaken af. Aan de ene kant is het belangrijk dat er een herkenbare heldere structuur in het werkproces zit, dat teamleden daar afspraken met elkaar over maken en dat ze zelf actief met die structuur kunnen werken. Aan de andere kant is het erg belangrijk dat alle teamleden leren hoe je effectief kunt zijn in interactie. Het helpt ook als teamleden herkennen in welke fase een team in haar ontwikkeling zit, welke interactie nodig is en waar deze op gericht dient te zijn.

Ons aanbod

1. We bieden een training aan waarin deelnemers leren hoe een team zich ontwikkeld en oefenen in de vaardigheden die daarbij essentieel zijn. Centraal in deze training staat:

 • Het herkennen van de fasen in de ontwikkeling van het team;
 • Het herkennen van verschillende rollen binnen een team. Welke rollen zijn nodig in het team? Wat heb je nodig om je rol binnen het team te kunnen vervullen?
 • Het weten wat een team in elke fase nodig heeft en dit kunnen toepassen. Waar liggen de ontwikkelpunten?

2. We kunnen ook een team coachen in haar ontwikkeling en daarbij al werkende ervoor zorgen dat mensen de noodzakelijk vaardigheden onder de knie krijgen.

 • Het herkennen van de fasen in de ontwikkeling van het team
 • Het herkennen van verschillende rollen binnen een team. Wat heb je nodig om je rol binnen het team te kunnen vervullen?
 • Het weten wat een team in elke fase nodig heeft en dit kunnen toepassen. Waar liggen de ontwikkelpunten?
 • Het oefenen in herkennen van gedrag en het daar effectief mee om kunnen gaan.
 • Afspreken en aanspreken
 • Het kunnen werken met TROA (De T staat voor Toekomstbeeld, de R voor Realiteitstoetsing, de O voor Opties en de A voor acties). Hierbij wordt het gezamenlijke doel bepaald. Een aanpak waarbij positieve energie gegenereerd en gebruikt wordt.
 • Het leren werken met werkvormen, die de interactie ten goede komen.

De bij 1 omschreven training duurt 3 dagen. In deze training maak je kennis met de theorie en krijg je ook de kans deze toe te passen. Terug in de eigen praktijk bestaat altijd de mogelijkheid tot sparren met de trainer(s).

Voor de onder 2 bedoelde aanpak  wordt het tijdsbeslag in een intake samen met de opdrachtgever vastgesteld.

(In Company) Training: de “nieuwe” medewerker.  Ambtenaar 3.0
De rol van (beleids)medewerkers bij een gemeente is de laatste jaren enorm veranderd. Waar voorheen een gemeente bepaalde en bedacht, wordt er nu meer van gemeenten verwacht. De inwoner is mondiger geworden, er zijn taken bijgekomen, veranderingen gaan sneller en de komst van social media vraagt een snelle reactie. De relatie met de inwoner is veranderd van burgerparticipatie en inspraak naar overheidsparticipatie en samenspraak. Dit vraagt van de medewerker ook een andere houding.  

Daar waar eerst regelgeving, procedures, probleemgericht, controle en risicomijding belangrijk waren, is dat nu veranderd in activiteit, regie en proces, loslaten, vertrouwen en oplossing gericht. Bovenal in contact en samen met de inwoners en collega’s. Veel gemeenten en hun medewerkers worstelen met deze rol. Hoe kan je je als gemeente (medewerker, team) ontwikkelen?

Inhoud training.
Centrale thema in de training is ‘hoe maak ik verbinding’? In verbinding ben je in staat de regie te pakken en het gesprek aan te gaan zowel met de uitvoering (je collega’s en de inwoners) als met het bestuur. Als regisseur van het proces is het belangrijk  dat je in staat bent om de deelnemers bij het proces te betrekken en te stimuleren een bijdrage te leveren aan dit proces.

In onze trainingen vertellen we niet wat je moet doen maar laten we je door oefeningen ervaren hoe het te doen.

Wat leer je tijdens de training?

 • Leren verbinding maken. Je krijgt inzicht in hoe verbinden werkt en gaat oefenen om te ervaren hoe je voor verbinding zorg draagt.
 • Hoe zorg je voor presence? Je krijgt inzicht in wat presence is en hoe jij jouw presence kunt vergroten.
 • Hoe stimuleer je participatie. Met behulp van de Roos van Leary ontdek je wat werkt en wat juist niet werkt.
 • Hoe kom je van visie tot afspraken? Hier ga je oefenen vanuit je eigen praktijk en leren dat een afspraak de krachtigste wijze is om iets voor elkaar te krijgen
 • De kracht van vragenstellen.
 • Hoe breng je mensen in beweging? Hierbij ontdek je wat het effect is van een vriendelijk verzoek en afspraken, je maakt kennis met de beïnvloedingstijlen van Cialdini
 • Hoe ontwikkel je een netwerk? Je krijgt inzicht wat netwerken is, ontdekt welke vooroordelen er zijn. Ontdekken wat de belangrijke netwerken zijn en hoe je die onderhoudt.
 • Effectief zijn in aanspreken

Voor deze training wordt het tijdsbeslag in een intake samen met de opdrachtgever vastgesteld

Onze trainers:

Dirk Boersma
Ik werk graag met mensen, daarbij vind ik het belangrijk dat mensen ontdekken hoe hun competenties en talenten ten volle te benutten. Ik heb meer dan dertig jaar ervaring in coachen, trainen en leidinggeven. Ik begrijp vaak snel hoe mensen zich voelen en in welke situatie ze zich bevinden. Mijn focus in coachen is gericht op wat er bereikt moet worden, helpen met het maken van een goede analyse van de realiteit en het ondersteunen in het ontwikkelen van de weg naar wat er bereikt wil worden. Verantwoordelijkheid is een belangrijk thema in mijn coaching. Ik lees en schrijf veel over leiderschap en gebruik dit om de mensen met wie ik werk te ondersteunen in wat ze willen bereiken.

Annette Verschuren
Ik ben een ervaren interimmanager, adviseur en trainer. Ik ben blijvend geboeid door de mate van invloed van het gedrag van mensen op het succes van een organisatie. Het gaat hierbij niet zozeer om structuren maar om de verbinding te zoeken en uit te gaan van de vaardigheden die in ieder mens zit.
Tijdens trainingen teamontwikkeling en bij persoonlijke coaching maak ik gebruik van mijn uitgebreide ervaring wat veranderingsprocessen kunnen betekenen voor teams en personen.

Meer weten?
Bel voor meer informatie over deze maatwerktrainingen met Flexkwaliteit: 0481 – 47 11 21 of mail naar Kirsten Degens: kirstendegens@flexkwaliteit.nl

Advies, detachering en bemiddeling

Solliciteer nu

< Stuur je open sollicitatie >