• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Extra geld voor leerachterstand

Kinderen en jongeren hebben door de coronacrisis leerachterstand opgelopen. Deze moet worden ingehaald. Dit kan door kinderen en jongeren de komende 3 jaar meer tijd op school door te laten brengen. Het rijk moet hiervoor extra geld aan gemeenten beschikbaar stellen.

Motie

Afgelopen vrijdag is er een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen voor de komende 3 schooljaren de zogenoemde ‘verlengende onderwijstijd’ in te voeren én daarvoor extra geld vrij te maken. Gemeenten zorgen er dan vervolgens voor dat, in overleg met schoolbesturen, het geld op de juiste plek terecht komt.

Achterstand op meerdere vlakken

Gemeenten maken zich grote zorgen over de achterstand die kinderen en jongeren nu oplopen vanwege het coronavirus. Er moet voorkomen worden dat kinderen en jongeren hun hele schoolcarrière met een ‘gat’ blijven zitten. Leerlingen missen niet alleen goede begeleiding, maar hebben ook sociale interactie nodig.

244 miljoen euro

Het wegwerken van achterstanden geldt voor zowel basisonderwijs, de middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het kabinet heeft voor dit jaar 244 miljoen euro uitgetrokken dat bedoeld is om achterstanden van kwetsbare kinderen weg te werken.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!