• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Extra geld voor coronakosten Wmo en Jeugd vastgesteld

Gemeenten krijgen €26 miljoen extra voor de meerkosten die gemaakt zijn voor de Wmo en jeugdhulp. Dat gebeurt op basis van het onderzoek naar de meerkosten als gevolg van COVID-19 in Wmo en jeugdhulp dat begin september is afgerond. Eerder kregen zij een voorschot van €144 miljoen, bij de decembercirculaire wordt dit bedrag opgehoogd tot €170 miljoen. Toch is de kans groot dat dit nog steeds niet voldoende is.

In opdracht van het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft AEF onderzoek uitgevoerd naar de meerkosten voor Wmo en Jeugd en de kosten van de uitgestelde zorg. De uitkomsten van het onderzoek zijn geëxtrapoleerd tot eind 2020. De uitkomst heeft geleid tot een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de VNG over het bedrag voor meerkosten voor 2020.

Meer informatie:

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!