• facebook
  • linkedin
  • linkedin

De zorgaanvraag onder jongeren met ernstige mentale problemen blijft stijgen

De coronacrisis verergert de al bestaande problemen in de hulp aan jongeren met psychische problemen. Juist nu hebben jongeren met psychische problemen hulp nodig. Maar de ernst van de problematiek neemt toe: wachtlijsten worden langer, regionale afstemming en samenwerking tussen jeugdhulpregio’s is onvoldoende en instellingen hebben onvoldoende mensen en geld om complexe hulpvragen te beantwoorden.

Ernst neemt steeds verder toe
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verwacht dat na de coronacrisis de zorgaanvraag onder jongeren met ernstige mentale problemen verder zal stijgen. Ook zien zij grote verschillen in de wijze waarop gemeenten de jeugd-ggz hebben ingericht. Vraag en aanbod zijn in verschillende regio’s uit balans geraakt. Dit gebeurt onder meer in regio’s die voor resultaatgerichte financiering hebben gekozen.

Budgetplafonds
Ook budgetplafonds leiden tot problemen. Instellingen moeten ‘nee’ verkopen aan hulpbehoevenden omdat zij aan de limiet zitten van het budget dat gemeenten aan hen hebben toegekend. Een bezochte instelling moest in de laatste twee maanden van vorig jaar een cliëntenstop invoeren op een aantal locaties omdat het budgetplafond was bereikt. Daardoor liepen de wachtlijsten verder op. Gemeenten die op normalisering sturen, kopen minder specialistische zorg en/of jeugdhulp met verblijf in. Het gaat daarbij om zowel de jeugd-ggz als andere vormen van jeugdhulp. Als een jongere in een instelling moet worden opgenomen, moet naar een andere jeugdhulpregio worden uitgeweken die wel jeugd-ggz met verblijf heeft ingekocht. 

Het doorverwijzen van jongeren verloopt moeizaam. Er is onvoldoende zicht op (boven)regionale vraag, de budgetverdeling en de hulp die wel beschikbaar is.

Politieke actie
Onlangs luidde ook de Nederlandse GGZ na eigen onderzoek de noodklok. Daaruit werd duidelijk dat de druk op de acute jeugd-ggz hoog is. Veel kinderen en jongeren die acute intensieve hulp nodig hebben, kunnen die niet krijgen. Het gaat daarbij om kinderen met ernstige klachten zoals suïcidaliteit, eetstoornissen en depressie. De Nederlandse GGZ riep op tot directe politieke actie.

Meer informatie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/inspectie-luidt-noodklok-hulp-aan-jongeren-in-de.16389906.lynkx 

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!