• facebook
  • linkedin
  • linkedin

De WRR waarschuwt voor de nieuwe inburgeringswet

De nieuwe inburgeringswet is een verbetering, maar vult slechts een deel van het beleidsvacuüm rondom migratievraagstukken. Dat zeggen de auteurs van een recente publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de migratiesamenleving. Zij vinden dat beleid zich niet alleen zou moeten richten op asielzoekers met een verblijfsvergunning, maar op alle migranten.

 

Migratiesamenleving

Het WWR publiceerde onlangs een rapport ‘Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving’ waarin zij constateerde dat Nederland nog onvoldoende is ingericht op het faciliteren van de huidige en toekomstige migratiestromen. Het nieuwe inburgeringsstelsel, dat vanaf 1 januari 2022 moet gaan gelden, brengt daar enige verandering in. De nieuwe wet geld echter alleen voor statushouders.


Het beleid op dit moment

Gemeenten hebben weinig taken als het gaat om de integratie van migranten volgens Inge Razenberg, onderzoeken bij het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). Onder de huidige inburgeringswet hebben gemeenten geen officiële taak in de inburgeringsplicht. Wat ze doen voor statushouders, doen ze eigenlijk vanuit het wettelijk kader van de Participatiewet. Die wet is gericht op de begeleiding naar werk, en niet op andere onderdelen van inburgering, zoals het leren van de taal.

Hoewel gemeenten beperkt zijn door het gebrek aan een passend wettelijk kader, zijn gemeenten de afgelopen jaren wel actief aan de slag gegaan met begeleiding naar werk. Gemeenten zijn sneller begonnen met begeleiden en zijn duale trajecten gaan inzetten, waarbij statushouders naast de taallessen alvast worden begeleid richting werk.

Goede richting
De nieuwe Wet inburgering, die als alles goed gaat op 1 januari 2022 in werking treedt, breidt de verantwoordelijkheid van gemeenten op het gebied van de integratie van vluchtelingen flink uit. Dat is volgens WRR-raadslid Mark Boven een stap in die goede richting. ‘Het is de afgelopen jaren eigenlijk overgelaten aan de markt en aan de statushouders zelf, die daar helemaal niet voor geëquipeerd waren.’

Meer informatie

  • https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/vergeet-de-andere-migranten-niet-waarschuwt-de.15983762.lynkx

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!